FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON (FVL)

FVL Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.142
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.42205
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.6515
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.6362
1 Yıllık Getiri Oranı 51.5388
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FVL - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Mevduat (TL) %73.96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %11.75
Ters-Repo %9.09
Finansman Bonosu %1.76
Diğer %1.66
Takasbank Para Piyasası %1.39
Özel Sektör Tahvili %0.39
FVL Fonu İçeriği

FVL Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.91885 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 286892000
Yatırımcı Sayısı 24
Pazar Payı %0.03
Fon Toplam Değeri 550501000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 498 / 1053
ISIN Kodu TRYFIBP00211
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON (FVL) Fonu Fiyat Grafiği