STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN) (FYF)

FYF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.6989
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.14111
Son 3 Ay Getiri Oranı 15.1986
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.7866
1 Yıllık Getiri Oranı 53.9218
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FYF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %87.3
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %9.12
Takasbank Para Piyasası %3.58
FYF Fonu İçeriği

FYF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.058067 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 340949000
Yatırımcı Sayısı 6
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 19797900 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 425 / 1051
ISIN Kodu TRYFNYM00061
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN) (FYF) Fonu Fiyat Grafiği