QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (FYO)

FYO Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.125
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.91283
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.72
Son 6 Aylık Getiri Oranı 22.8465
1 Yıllık Getiri Oranı 42.9541
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FYO - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %45.02
Ters-Repo %16.62
Diğer %14.14
Özel Sektör Tahvili %11.78
Takasbank Para Piyasası %6.66
Özel Sektör Kira Sertifikaları %3.39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.23
Mevduat (TL) %1.16
FYO Fonu İçeriği

FYO Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.483788 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 623106000
Yatırımcı Sayısı 937
Pazar Payı %0.39
Fon Toplam Değeri 301452000 TL
Kategorisi Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 44 / 74
ISIN Kodu TRMFYKWWWWW6
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (FYO) Fonu Fiyat Grafiği