FİBA PORTFÖY SERBEST FON (FZP)

FZP Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.4256
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.1215
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.6708
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.1958
1 Yıllık Getiri Oranı 51.3877
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

FZP - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %39.0
Mevduat (TL) %24.46
Diğer %10.09
Finansman Bonosu %9.36
Hisse Senedi %7.59
Takasbank Para Piyasası %5.97
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %1.78
Devlet Tahvili %1.73
Özel Sektör Tahvili %0.02
FZP Fonu İçeriği

FZP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.73242 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 32599300
Yatırımcı Sayısı 164
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 89075000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 462 / 1050
ISIN Kodu TRYFIBP00112
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık FİBA PORTFÖY SERBEST FON (FZP) Fonu Fiyat Grafiği