INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAF)

GAF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.8527
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.33085
Son 3 Ay Getiri Oranı 25.7775
Son 6 Aylık Getiri Oranı 60.174
1 Yıllık Getiri Oranı 172.019
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GAF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %94.98
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %4.79
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.23
GAF Fonu İçeriği

GAF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.15618 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 193393000
Yatırımcı Sayısı 3327
Pazar Payı %0.13
Fon Toplam Değeri 223597000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 19 / 118
ISIN Kodu TRMGAFWWWWW4
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GAF) Fonu Fiyat Grafiği