AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU (GBC)

GBC Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1787
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.62604
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.2109
Son 6 Aylık Getiri Oranı 33.8571
1 Yıllık Getiri Oranı 65.2606
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GBC - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %98.98
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.64
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.38
GBC Fonu İçeriği

GBC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.171562 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 5060010000
Yatırımcı Sayısı 3014
Pazar Payı %1.28
Fon Toplam Değeri 868106000 TL
Kategorisi Yabancı Fon Sepeti Fonu
Kategori Derecesi 21 / 74
ISIN Kodu TRYGLMK00013
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PYŞ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU (GBC) Fonu Fiyat Grafiği