GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON (GGM)

GGM Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1603
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.89081
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.2781
Son 6 Aylık Getiri Oranı 24.061
1 Yıllık Getiri Oranı 53.9598
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GGM - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %47.14
Kamu Dış Borçlanma Araçları %23.57
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %20.53
Takasbank Para Piyasası %7.28
Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları %1.48
GGM Fonu İçeriği

GGM Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.33693 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 342291000
Yatırımcı Sayısı 1
Pazar Payı %0.07
Fon Toplam Değeri 1142200000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 424 / 1051
ISIN Kodu TRYGAPO00276
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık GARANTİ PORTFÖY GMS SERBEST ÖZEL FON (GGM) Fonu Fiyat Grafiği