AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GL1)

GL1 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.7755
Son 1 Ay Getiri Oranı 10.6643
Son 3 Ay Getiri Oranı 33.2125
Son 6 Aylık Getiri Oranı 61.2739
1 Yıllık Getiri Oranı 154.072
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GL1 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %91.35
Yatırım Fonları Katılma Payları %5.98
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.09
Takasbank Para Piyasası %0.58
GL1 Fonu İçeriği

GL1 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1019.43 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 4898440
Yatırımcı Sayısı 2190
Pazar Payı %2.93
Fon Toplam Değeri 4993630000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 21 / 118
ISIN Kodu TRMGL1WWWWW0
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (GL1) Fonu Fiyat Grafiği