GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU (GPF)

GPF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.8757
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.191268
Son 3 Ay Getiri Oranı 3.42985
Son 6 Aylık Getiri Oranı 17.1975
1 Yıllık Getiri Oranı 41.7132
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GPF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %34.93
Katılma Hesabı (TL) %22.01
Kıymetli Madenler %18.56
Kamu Yurt Dışı Kira Sertifikaları %14.5
Özel Sektör Kira Sertifikaları %10.0
GPF Fonu İçeriği

GPF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 4.21313 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 24476700
Yatırımcı Sayısı 1272
Pazar Payı %0.11
Fon Toplam Değeri 103124000 TL
Kategorisi Katılım Fonu
Kategori Derecesi 33 / 57
ISIN Kodu TRYGAPO00011
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU (GPF) Fonu Fiyat Grafiği