GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON (GPU)

GPU Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.5088
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.99011
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.1851
Son 6 Aylık Getiri Oranı 33.8053
1 Yıllık Getiri Oranı 72.9033
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GPU - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %35.88
Takasbank Para Piyasası %19.51
Finansman Bonosu %13.27
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %13.03
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %7.05
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.85
Özel Sektör Tahvili %2.7
Mevduat (TL) %2.43
Yabancı Hisse Senedi %1.63
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.62
Mevduat (Döviz) %0.04
GPU Fonu İçeriği

GPU Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 9.60771 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 23984300
Yatırımcı Sayısı 3178
Pazar Payı %0.4
Fon Toplam Değeri 230434000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 54 / 130
ISIN Kodu TRYGAPO00045
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON (GPU) Fonu Fiyat Grafiği