GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON (GSO)

GSO Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.49313
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.7384
Son 6 Aylık Getiri Oranı 27.6736
1 Yıllık Getiri Oranı 56.8925
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GSO - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %41.3
Devlet Tahvili %15.02
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %13.22
Özel Sektör Kira Sertifikaları %11.85
Özel Sektör Tahvili %7.7
Mevduat (TL) %4.2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %4.16
Kamu Dış Borçlanma Araçları %2.57
GSO Fonu İçeriği

GSO Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 6.02727 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 20874300
Yatırımcı Sayısı 5
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 125815000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 322 / 1050
ISIN Kodu TRYGAPO00078
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON (GSO) Fonu Fiyat Grafiği