GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU (GTA)

GTA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2208
Son 1 Ay Getiri Oranı -2.05669
Son 3 Ay Getiri Oranı 3.04961
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.9437
1 Yıllık Getiri Oranı 54.5097
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GTA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler %57.85
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %39.15
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %1.92
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.58
Takasbank Para Piyasası %0.4
Mevduat (Döviz) %0.11
GTA Fonu İçeriği

GTA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.622702 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 12700800000
Yatırımcı Sayısı 52197
Pazar Payı %14.04
Fon Toplam Değeri 7908790000 TL
Kategorisi Altın Fonu
Kategori Derecesi 12 / 18
ISIN Kodu TRYGRAN00027
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU (GTA) Fonu Fiyat Grafiği