AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (GTF)

GTF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1396
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.97799
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.0705
Son 6 Aylık Getiri Oranı 21.4018
1 Yıllık Getiri Oranı 41.8508
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GTF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Devlet Tahvili %52.16
Finansman Bonosu %21.23
Özel Sektör Tahvili %20.39
Takasbank Para Piyasası %4.19
Hisse Senedi %2.03
GTF Fonu İçeriği

GTF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 7.13192 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 8391490
Yatırımcı Sayısı 327
Pazar Payı %0.08
Fon Toplam Değeri 59847500 TL
Kategorisi Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 52 / 74
ISIN Kodu TRMBD1WWWWW5
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (GTF) Fonu Fiyat Grafiği