GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ)

GTZ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -1.6626
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.02119
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.3222
Son 6 Aylık Getiri Oranı 40.0301
1 Yıllık Getiri Oranı 60.9737
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GTZ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %75.39
Takasbank Para Piyasası %10.08
Yatırım Fonları Katılma Payları %9.12
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %5.42
GTZ Fonu İçeriği

GTZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.85269 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 400985000
Yatırımcı Sayısı 22647
Pazar Payı %2.29
Fon Toplam Değeri 1544870000 TL
Kategorisi Fon Sepeti Fonu
Kategori Derecesi 35 / 74
ISIN Kodu TRYGAPO00391
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU (GTZ) Fonu Fiyat Grafiği