GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU (GVI)

GVI Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.9662
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.85665
Son 3 Ay Getiri Oranı 18.9979
Son 6 Aylık Getiri Oranı 36.1819
1 Yıllık Getiri Oranı 101.112
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

GVI - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları %67.78
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %15.84
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %10.01
Devlet Tahvili %5.59
Yabancı Hisse Senedi %0.78
GVI Fonu İçeriği

GVI Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.27105 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 856593000
Yatırımcı Sayısı 8903
Pazar Payı %4.03
Fon Toplam Değeri 2801960000 TL
Kategorisi Fon Sepeti Fonu
Kategori Derecesi 3 / 74
ISIN Kodu TRYGAPO00938
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU (GVI) Fonu Fiyat Grafiği