HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM)

HGM Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.7175
Son 1 Ay Getiri Oranı -0.407174
Son 3 Ay Getiri Oranı 4.02747
Son 6 Aylık Getiri Oranı 29.9812
1 Yıllık Getiri Oranı 96.4751
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HGM - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %84.42
Yatırım Fonları Katılma Payları %11.74
Diğer %3.58
Mevduat (TL) %0.26
HGM Fonu İçeriği

HGM Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.94478 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 12217200
Yatırımcı Sayısı 1299
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 23759700 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 79 / 118
ISIN Kodu TRYHDFP00490
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HGM) Fonu Fiyat Grafiği