AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HJA)

HJA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7649
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.34549
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.6351
Son 6 Aylık Getiri Oranı 37.4154
1 Yıllık Getiri Oranı 105.761
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HJA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %94.23
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %5.77
HJA Fonu İçeriği

HJA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 7.37771 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2023190
Yatırımcı Sayısı 15
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 14926500 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 92 / 1053
ISIN Kodu TRYAZIM00481
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HJA) Fonu Fiyat Grafiği