HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HKP)

HKP Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -2.1261
Son 1 Ay Getiri Oranı -6.69204
Son 3 Ay Getiri Oranı -2.99082
Son 6 Aylık Getiri Oranı 47.1333
1 Yıllık Getiri Oranı 202.446
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HKP - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %96.61
Katılma Hesabı (TL) %3.39
HKP Fonu İçeriği

HKP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.07775 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 176966000
Yatırımcı Sayısı 273
Pazar Payı %0.03
Fon Toplam Değeri 544656000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 15 / 1053
ISIN Kodu TRYHDFP00540
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (HKP) Fonu Fiyat Grafiği