ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU (HLL)

HLL Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1361
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.27308
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.9245
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.2765
1 Yıllık Getiri Oranı 47.1687
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HLL - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Ters-Repo %68.2
Mevduat (TL) %21.07
Finansman Bonosu %6.65
Özel Sektör Tahvili %1.59
Takasbank Para Piyasası %1.51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.97
Devlet Tahvili %0.01
HLL Fonu İçeriği

HLL Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.152246 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 92024400000
Yatırımcı Sayısı 1033590
Pazar Payı %2.69
Fon Toplam Değeri 14010400000 TL
Kategorisi Para Piyasası Fonu
Kategori Derecesi 28 / 54
ISIN Kodu TRYTHAL00017
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU (HLL) Fonu Fiyat Grafiği