HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (HPO)

HPO Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.196
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.90169
Son 3 Ay Getiri Oranı 14.0682
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.4809
1 Yıllık Getiri Oranı 53.2487
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HPO - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Ters-Repo %23.19
Takasbank Para Piyasası %19.36
Yatırım Fonları Katılma Payları %16.62
Finansman Bonosu %16.24
Özel Sektör Tahvili %10.96
Diğer %7.47
Devlet Tahvili %3.73
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.65
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.2
HPO Fonu İçeriği

HPO Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.078212 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 7220120000
Yatırımcı Sayısı 3139
Pazar Payı %0.95
Fon Toplam Değeri 564697000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 91 / 130
ISIN Kodu TRYHSBC00198
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (HPO) Fonu Fiyat Grafiği