HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (HVK)

HVK Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1479
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.18937
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.0233
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.5398
1 Yıllık Getiri Oranı 51.5222
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

HVK - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %70.92
Özel Sektör Tahvili %13.53
Yatırım Fonları Katılma Payları %9.61
Diğer %5.94
HVK Fonu İçeriği

HVK Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.17099 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 82592900
Yatırımcı Sayısı 669
Pazar Payı %0.24
Fon Toplam Değeri 179309000 TL
Kategorisi Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 12 / 74
ISIN Kodu TRYHDFP00243
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (HVK) Fonu Fiyat Grafiği