İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON (IBC)

IBC Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.6061
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.21092
Son 3 Ay Getiri Oranı 8.6645
Son 6 Aylık Getiri Oranı 22.8767
1 Yıllık Getiri Oranı 65.7224
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IBC - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %58.98
Hisse Senedi %14.61
Kamu Dış Borçlanma Araçları %13.68
Mevduat (TL) %12.57
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.16
IBC Fonu İçeriği

IBC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 9.47439 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 21583900
Yatırımcı Sayısı 5
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 204494000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 204 / 1051
ISIN Kodu TRYISPO00175
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY CENOVA SERBEST ÖZEL FON (IBC) Fonu Fiyat Grafiği