ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICD)

ICD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2523
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.40471
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.6546
Son 6 Aylık Getiri Oranı 27.356
1 Yıllık Getiri Oranı 60.7051
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ICD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %48.63
Yatırım Fonları Katılma Payları %17.07
Takasbank Para Piyasası %9.0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %8.3
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %5.27
Hisse Senedi %4.97
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %3.62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %3.11
Özel Sektör Tahvili %0.03
ICD Fonu İçeriği

ICD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 62.5835 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 667564
Yatırımcı Sayısı 490
Pazar Payı %0.07
Fon Toplam Değeri 41778500 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 73 / 130
ISIN Kodu TRMTL2WWWWW3
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 2
2
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (ICD) Fonu Fiyat Grafiği