İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON (IJS)

IJS Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.8913
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.24918
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.917
Son 6 Aylık Getiri Oranı 29.849
1 Yıllık Getiri Oranı 65.5031
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IJS - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %45.8
Ters-Repo %28.76
Özel Sektör Tahvili %6.03
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %5.97
Yatırım Fonları Katılma Payları %5.27
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %2.71
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %2.54
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %2.2
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %0.72
IJS Fonu İçeriği

IJS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.08473 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 248066000
Yatırımcı Sayısı 1
Pazar Payı %0.05
Fon Toplam Değeri 765217000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 220 / 1051
ISIN Kodu TRYISPO00753
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON (IJS) Fonu Fiyat Grafiği