İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (IJV)

IJV Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.133
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.2672
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.9918
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.5272
1 Yıllık Getiri Oranı 50.4842
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IJV - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Ters-Repo %82.12
Finansman Bonosu %14.41
Mevduat (TL) %3.19
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.28
IJV Fonu İçeriği

IJV Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.18614 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1871840000
Yatırımcı Sayısı 1368
Pazar Payı %0.81
Fon Toplam Değeri 4092090000 TL
Kategorisi Para Piyasası Fonu
Kategori Derecesi 8 / 54
ISIN Kodu TRYISTP00232
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 0
Fon Satış Valörü 0
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU (IJV) Fonu Fiyat Grafiği