İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON (IKP)

IKP Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.3241
Son 1 Ay Getiri Oranı 6.46828
Son 3 Ay Getiri Oranı 15.3123
Son 6 Aylık Getiri Oranı 30.3633
1 Yıllık Getiri Oranı 39.8935
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IKP - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Hisse Senedi %57.85
Özel Sektör Tahvili %10.24
Hisse Senedi %8.74
Ters-Repo %6.94
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %5.85
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %4.54
Finansman Bonosu %3.19
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.65
IKP Fonu İçeriği

IKP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.90324 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 98683600
Yatırımcı Sayısı 11867
Pazar Payı %7.81
Fon Toplam Değeri 385186000 TL
Kategorisi Karma Fon
Kategori Derecesi 8 / 9
ISIN Kodu TRYISPO00662
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON (IKP) Fonu Fiyat Grafiği