İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON (ILE)

ILE Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7377
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.27635
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.1667
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.2398
1 Yıllık Getiri Oranı 90.7528
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ILE - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları %94.68
Özel Sektör Tahvili %3.05
Mevduat (TL) %2.27
ILE Fonu İçeriği

ILE Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.05561 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2226170000
Yatırımcı Sayısı 1
Pazar Payı %0.28
Fon Toplam Değeri 4576130000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 134 / 1051
ISIN Kodu TRYISPO01231
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON (ILE) Fonu Fiyat Grafiği