İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON (IMF)

IMF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2602
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.729838
Son 3 Ay Getiri Oranı 3.67293
Son 6 Aylık Getiri Oranı 10.8029
1 Yıllık Getiri Oranı 50.6225
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IMF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %79.98
Ters-Repo %18.52
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.08
Mevduat (TL) %0.28
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.14
IMF Fonu İçeriği

IMF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.37865 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 95951800
Yatırımcı Sayısı 16
Pazar Payı %0.02
Fon Toplam Değeri 324187000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 523 / 1053
ISIN Kodu TRYISTP00117
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İSTANBUL PORTFÖY MAESTRO SERBEST FON (IMF) Fonu Fiyat Grafiği