İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON (IMS)

IMS Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7354
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.57715
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.297
Son 6 Aylık Getiri Oranı 24.5423
1 Yıllık Getiri Oranı 74.0328
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IMS - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %54.44
Yatırım Fonları Katılma Payları %18.09
Hisse Senedi %13.01
Kamu Dış Borçlanma Araçları %6.91
Devlet Tahvili %2.68
Mevduat (TL) %1.7
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %1.66
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.73
Özel Sektör Tahvili %0.56
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0.22
IMS Fonu İçeriği

IMS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 8.62932 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 44023600
Yatırımcı Sayısı 4
Pazar Payı %0.02
Fon Toplam Değeri 379893000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 165 / 1051
ISIN Kodu TRYISPO00217
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY MERMER SERBEST ÖZEL FON (IMS) Fonu Fiyat Grafiği