İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG)

IOG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -1.2572
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.93916
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.4607
Son 6 Aylık Getiri Oranı 41.7531
1 Yıllık Getiri Oranı 61.0995
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IOG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler %47.37
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %27.5
Yatırım Fonları Katılma Payları %8.08
Ters-Repo %6.99
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %5.81
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %3.79
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0.46
IOG Fonu İçeriği

IOG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 4.31894 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 293275000
Yatırımcı Sayısı 4535
Pazar Payı %0.08
Fon Toplam Değeri 1266640000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 244 / 1050
ISIN Kodu TRYISPO00597
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 7
7
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON (IOG) Fonu Fiyat Grafiği