İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB)

IPB Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1927
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.69719
Son 3 Ay Getiri Oranı 17.49
Son 6 Aylık Getiri Oranı 40.866
1 Yıllık Getiri Oranı 139.065
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IPB - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %30.9
Yabancı Hisse Senedi %23.14
Ters-Repo %21.8
Yatırım Fonları Katılma Payları %18.87
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %4.02
Finansman Bonosu %0.73
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.26
Özel Sektör Tahvili %0.2
Mevduat (TL) %0.08
IPB Fonu İçeriği

IPB Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.523592 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 4907820000
Yatırımcı Sayısı 32263
Pazar Payı %4.36
Fon Toplam Değeri 2569690000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 1 / 130
ISIN Kodu TRYISMD00159
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (IPB) Fonu Fiyat Grafiği