İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU (IPG)

IPG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.6179
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.634
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.7378
Son 6 Aylık Getiri Oranı 27.8186
1 Yıllık Getiri Oranı 71.3255
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IPG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları %39.53
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %35.49
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %13.37
Hisse Senedi %3.09
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.89
Ters-Repo %2.4
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %1.9
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %1.33
IPG Fonu İçeriği

IPG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 5.54162 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 90147100
Yatırımcı Sayısı 3443
Pazar Payı %0.72
Fon Toplam Değeri 499561000 TL
Kategorisi Fon Sepeti Fonu
Kategori Derecesi 26 / 74
ISIN Kodu TRYISPO00076
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU (IPG) Fonu Fiyat Grafiği