İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON (IPO)

IPO Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.63538
Son 3 Ay Getiri Oranı 8.77296
Son 6 Aylık Getiri Oranı 20.0795
1 Yıllık Getiri Oranı 52.9776
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IPO - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Mevduat (TL) %75.37
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %23.27
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %1.2
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.16
IPO Fonu İçeriği

IPO Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 18.7384 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 25252200
Yatırımcı Sayısı 1
Pazar Payı %0.03
Fon Toplam Değeri 473187000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 418 / 1051
ISIN Kodu TRYISPO00050
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY ONUR SERBEST ÖZEL FON (IPO) Fonu Fiyat Grafiği