İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (IST)

IST Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.126
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.05622
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.4695
Son 6 Aylık Getiri Oranı 24.7984
1 Yıllık Getiri Oranı 48.6182
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

IST - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %76.26
Özel Sektör Tahvili %22.62
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.85
Mevduat (TL) %0.22
Devlet Tahvili %0.05
IST Fonu İçeriği

IST Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.077063 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 17458500000
Yatırımcı Sayısı 2285
Pazar Payı %1.73
Fon Toplam Değeri 1345400000 TL
Kategorisi Borçlanma Araçları Fonu
Kategori Derecesi 23 / 74
ISIN Kodu TRYISMD00076
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 0
Fon Satış Valörü 0
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU (IST) Fonu Fiyat Grafiği