İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON (ITJ)

ITJ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.0526
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.69878
Son 3 Ay Getiri Oranı 15.7113
Son 6 Aylık Getiri Oranı 37.6539
1 Yıllık Getiri Oranı 110.652
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ITJ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yatırım Fonları Katılma Payları %68.71
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %31.17
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.12
ITJ Fonu İçeriği

ITJ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 6.36524 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 39552400
Yatırımcı Sayısı 11
Pazar Payı %0.02
Fon Toplam Değeri 251761000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 99 / 1051
ISIN Kodu TRYISTP00190
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İSTANBUL PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON (ITJ) Fonu Fiyat Grafiği