KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEA)

KEA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.5483
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.69431
Son 3 Ay Getiri Oranı 6.79739
Son 6 Aylık Getiri Oranı 20.7572
1 Yıllık Getiri Oranı 43.6504
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KEA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %49.04
Hisse Senedi %23.07
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %12.69
Katılma Hesabı (TL) %11.62
Diğer %1.82
Özel Sektör Kira Sertifikaları %1.76
KEA Fonu İçeriği

KEA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.059421 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 50976700000
Yatırımcı Sayısı 798081
Pazar Payı %22.91
Fon Toplam Değeri 3029070000 TL
Kategorisi Katılım Katkı Fonu
Kategori Derecesi 11 / 12
ISIN Kodu TRYKATE00016
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEA) Fonu Fiyat Grafiği