KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KED)

KED Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.1834
Son 1 Ay Getiri Oranı -0.451574
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.4425
Son 6 Aylık Getiri Oranı 33.2049
1 Yıllık Getiri Oranı 98.0984
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KED - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %50.19
Özel Sektör Kira Sertifikaları %30.42
Katılma Hesabı (TL) %12.05
Kıymetli Madenler %5.14
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %1.56
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.64
KED Fonu İçeriği

KED Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.093029 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 3049520000
Yatırımcı Sayısı 31477
Pazar Payı %33.94
Fon Toplam Değeri 283694000 TL
Kategorisi Katılım Değişken Fon
Kategori Derecesi 3 / 3
ISIN Kodu TRYKATE00149
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GENÇLERE YÖNELIK ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KED) Fonu Fiyat Grafiği