KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEK)

KEK Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.3463
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.48411
Son 3 Ay Getiri Oranı 14.6905
Son 6 Aylık Getiri Oranı 36.0671
1 Yıllık Getiri Oranı 97.3308
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KEK - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %49.59
Kıymetli Madenler %13.22
Özel Sektör Kira Sertifikaları %9.56
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %8.84
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) %8.08
Katılma Hesabı (TL) %5.54
Katılma Hesabı (Döviz) %4.8
Diğer %0.37
KEK Fonu İçeriği

KEK Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.154066 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2470580000
Yatırımcı Sayısı 39493
Pazar Payı %0.23
Fon Toplam Değeri 380634000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 71 / 141
ISIN Kodu TRYKATE00032
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KEK) Fonu Fiyat Grafiği