KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KES)

KES Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.7665
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.988492
Son 3 Ay Getiri Oranı 2.21522
Son 6 Aylık Getiri Oranı 13.9555
1 Yıllık Getiri Oranı 48.6534
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KES - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) %91.28
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları %4.93
Yatırım Fonları Katılma Payları %3.12
Katılma Hesabı (Döviz) %0.49
Diğer %0.13
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.05
KES Fonu İçeriği

KES Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.128829 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 10182800000
Yatırımcı Sayısı 126207
Pazar Payı %0.8
Fon Toplam Değeri 1311850000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 133 / 141
ISIN Kodu TRYKATE00123
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KES) Fonu Fiyat Grafiği