TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON (KIA)

KIA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.1957
Son 1 Ay Getiri Oranı 5.36203
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.7154
Son 6 Aylık Getiri Oranı 38.4119
1 Yıllık Getiri Oranı 96.3634
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KIA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %44.53
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %16.75
Özel Sektör Tahvili %8.83
Ters-Repo %7.03
Finansman Bonosu %5.55
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %5.39
Yatırım Fonları Katılma Payları %4.98
Takasbank Para Piyasası %2.37
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.31
Mevduat (TL) %2.26
KIA Fonu İçeriği

KIA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.68978 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 19337500
Yatırımcı Sayısı 1237
Pazar Payı %0.09
Fon Toplam Değeri 52013600 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 24 / 130
ISIN Kodu TRYKIGP00046
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık TRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON (KIA) Fonu Fiyat Grafiği