KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KJM)

KJM Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.3635
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.808588
Son 3 Ay Getiri Oranı 8.47199
Son 6 Aylık Getiri Oranı 31.3434
1 Yıllık Getiri Oranı 64.1096
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KJM - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler %72.51
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %15.92
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %11.14
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.22
Hisse Senedi %0.21
KJM Fonu İçeriği

KJM Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.044134 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 17321400000
Yatırımcı Sayısı 65769
Pazar Payı %16.78
Fon Toplam Değeri 764468000 TL
Kategorisi Katılım Fonu
Kategori Derecesi 1 / 5
ISIN Kodu TRYKATE00156
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KJM) Fonu Fiyat Grafiği