KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (KMA)

KMA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.1432
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.816869
Son 3 Ay Getiri Oranı 2.92898
Son 6 Aylık Getiri Oranı 15.9821
1 Yıllık Getiri Oranı 52.8504
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KMA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları %51.13
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) %46.21
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.66
KMA Fonu İçeriği

KMA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 35.9019 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 37338200
Yatırımcı Sayısı 2
Pazar Payı %0.09
Fon Toplam Değeri 1340510000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 466 / 1053
ISIN Kodu TRYKTPY00350
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KUVEYT TÜRK PORTFÖY KMA KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON (KMA) Fonu Fiyat Grafiği