AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU (KMF)

KMF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2504
Son 1 Ay Getiri Oranı -0.424638
Son 3 Ay Getiri Oranı 8.74011
Son 6 Aylık Getiri Oranı 33.1334
1 Yıllık Getiri Oranı 0
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KMF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kıymetli Madenler %39.04
Hisse Senedi %13.85
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %13.76
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %10.57
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %9.99
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %6.08
Yatırım Fonları Katılma Payları %4.03
Katılma Hesabı (TL) %2.68
KMF Fonu İçeriği

KMF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.30027 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 538817000
Yatırımcı Sayısı 1773
Pazar Payı %0.75
Fon Toplam Değeri 700610000 TL
Kategorisi Katılım Fonu
Kategori Derecesi - / 55
ISIN Kodu TRYAZIM01216
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU (KMF) Fonu Fiyat Grafiği