ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KOA)

KOA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.3719
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.60041
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.5573
Son 6 Aylık Getiri Oranı 25.626
1 Yıllık Getiri Oranı 62.9841
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KOA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Devlet Tahvili %57.58
Hisse Senedi %19.22
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %12.03
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %4.58
Yatırım Fonları Katılma Payları %2.63
Ters-Repo %1.61
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %1.4
Mevduat (TL) %0.89
Takasbank Para Piyasası %0.06
KOA Fonu İçeriği

KOA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.056945 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 30576300000
Yatırımcı Sayısı 317558
Pazar Payı %10.19
Fon Toplam Değeri 1741160000 TL
Kategorisi Oks Standart Fon
Kategori Derecesi 6 / 10
ISIN Kodu TRYYKEM00391
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KOA) Fonu Fiyat Grafiği