QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (KOP)

KOP Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.6665
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.19353
Son 3 Ay Getiri Oranı 3.25526
Son 6 Aylık Getiri Oranı 15.3017
1 Yıllık Getiri Oranı 59.3438
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KOP - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %83.16
Devlet Tahvili %11.73
Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları %2.35
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları %2.34
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.42
KOP Fonu İçeriği

KOP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 4.66454 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 174105000
Yatırımcı Sayısı 12
Pazar Payı %0.05
Fon Toplam Değeri 812123000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 270 / 1051
ISIN Kodu TRYQPYS00029
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 7
7
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık QİNVEST PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (KOP) Fonu Fiyat Grafiği