ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KOS)

KOS Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.5167
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.78389
Son 3 Ay Getiri Oranı 6.51708
Son 6 Aylık Getiri Oranı 22.4815
1 Yıllık Getiri Oranı 46.4846
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KOS - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %51.43
Hisse Senedi %19.44
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %15.26
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %3.72
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %3.49
Özel Sektör Kira Sertifikaları %3.22
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.88
Diğer %1.56
KOS Fonu İçeriği

KOS Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.053691 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 31645600000
Yatırımcı Sayısı 429864
Pazar Payı %6.56
Fon Toplam Değeri 1699090000 TL
Kategorisi Oks Katılım Standart Fon
Kategori Derecesi 5 / 12
ISIN Kodu TRYYKEM00409
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (KOS) Fonu Fiyat Grafiği