KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC)

KPC Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 2.7274
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.5415
Son 3 Ay Getiri Oranı 19.7109
Son 6 Aylık Getiri Oranı 49.2208
1 Yıllık Getiri Oranı 141.423
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KPC - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %87.54
Yatırım Fonları Katılma Payları %9.59
Özel Sektör Kira Sertifikaları %2.87
KPC Fonu İçeriği

KPC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 11.8048 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 250496000
Yatırımcı Sayısı 26220
Pazar Payı %1.73
Fon Toplam Değeri 2957070000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Yoğun
Kategori Derecesi 33 / 118
ISIN Kodu TRYKTPY00186
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (KPC) Fonu Fiyat Grafiği