KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU (KTN)

KTN Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1224
Son 1 Ay Getiri Oranı 2.71937
Son 3 Ay Getiri Oranı 8.84923
Son 6 Aylık Getiri Oranı 19.0666
1 Yıllık Getiri Oranı 36.7444
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

KTN - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %70.41
Özel Sektör Kira Sertifikaları %24.02
Yatırım Fonları Katılma Payları %5.57
KTN Fonu İçeriği

KTN Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.98844 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 25788500
Yatırımcı Sayısı 2025
Pazar Payı %0.11
Fon Toplam Değeri 102856000 TL
Kategorisi Katılım Fonu
Kategori Derecesi 39 / 57
ISIN Kodu TRYKTPY00020
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık KUVEYT TÜRK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU (KTN) Fonu Fiyat Grafiği