METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHY)

MHY Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.282
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.5965
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.4581
Son 6 Aylık Getiri Oranı 39.0331
1 Yıllık Getiri Oranı 96.2968
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

MHY - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %47.32
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %13.59
Ters-Repo %10.21
Takasbank Para Piyasası %10.18
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları %5.61
Özel Sektör Tahvili %4.91
Devlet Tahvili %3.34
Finansman Bonosu %2.4
Mevduat (TL) %0.73
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %0.63
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) %0.57
Mevduat (Döviz) %0.36
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.03
MHY Fonu İçeriği

MHY Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.171375 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 1711840000
Yatırımcı Sayısı 11935
Pazar Payı %0.18
Fon Toplam Değeri 293367000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 59 / 141
ISIN Kodu TRYDEMK00072
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (MHY) Fonu Fiyat Grafiği