ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON (NKK)

NKK Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.237
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.93394
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.6753
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.1268
1 Yıllık Getiri Oranı 54.6697
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

NKK - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %44.92
Özel Sektör Tahvili %31.47
Mevduat (TL) %11.76
Hisse Senedi %7.36
Devlet Tahvili %2.64
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.76
Diğer %0.09
NKK Fonu İçeriği

NKK Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.87372 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 200442000
Yatırımcı Sayısı 21
Pazar Payı %0.05
Fon Toplam Değeri 776457000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 403 / 1051
ISIN Kodu TRYATAP00112
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 2
2
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEKİZİNCİ SERBEST FON (NKK) Fonu Fiyat Grafiği